Zaznacz stronę

RODO & Cookies

Polityka prywatności
Niniejszy dokument opisuje w sposób szczegółowy jak firma dowolex.PL  gromadzi, przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, które przekazywane są w trakcie korzystania ze strony internetowej (dalej „Serwisem”)

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest dowolex.PL prowadzący działalność gospodarczną 

Gromadzenie i przetwarzanie danych
W trakcie korzystania z Serwisu w celu sfinalizowania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz odpowiedniego sklasyfikowania świadczonej usługi do celów podatkowych.(określenie miejsca świadczenia usług co pozwoli na odpowiednie zaklasyfikowanie transakcji do celów podatkowych VAT).

W trakcie korzystania z serwisu mogą Państwo założyć swoje własne „konto klienta”. Utworzenie takiego konta wymaga podania adresu email, na który wysyłamy odpowiednio spreparowany link aktywujący Państwa konto. Oprócz tego mogą Państwo do ustawień swojego konta wprowadzić dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu jednak nie są to dane niezbędne do utworzenia i korzystania z „konta klienta”.

W trakcie korzystania z Serwisu mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza związane bedzie z przekazaniem danych osobowym takich jak imię / nazwisko, numer telefonu (danie nie są niezbędne) oraz adresu email (dana osobowa niezbędna do otrzymania odpowiedzi w sprawie złożonych zapytań)..

Wśród informacji związanych z procesem zamawiania, rejestracji „konta klienta”, procesem „kontaktu” znajdują się dane osobowe takie jak:
• Imię
• Nazwisko
• Adres zamieszkania
• Numery telefonu
• Adres email
• Numer IP

Dane te gromadzone są wyłącznie do celów przeprowadzenia transakcji (celów fiskalnych) i kontaktowych w związku ze składanymi przez Państwa zamówieniami i zapytaniami. Gwarantujemy, że nigdy nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych jak np. profilowanie w celu doboru reklam, wynajem oraz sprzedaż danych osobowych stronom trzecim, aby mogły wykorzystać je do celów komercynjcyh lub marketingowych. Gwarantujemy również, że Państwa dane osobbowe przekazane w opisany powyżej sposób będą chronione z najwyższą starannością.

Dane osobowe, które nam zostały powierzone w trakcie korzystania z Serwisu, będą przetrzymywane w formie umożliwiającej identyfikacje użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane (cele fiskalne lub bezpośrednio wynikające z zakupionych usług).

Państwa prawa wynikające z ustawy RODO
Państwa dane osobowe przekazane w toku korzystania z Serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej . Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do treści Twoich danych,
• możliwość ich poprawiania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym czasie,
• prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że na Twój wniosek z naszych rejestrów firmowych zostaną usunięte wszystkie Twoje dane osobowe.
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym czasie

W przypadku chęci wglądu do pełnego wymiaru Przechowywanych danych osobwych, ich edycji, przenosin, bezwzględnego ich usunięcia lub anonimizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który jest do Państwa dyspozycji pod adresem email: kontakt@dowolex.pl lub numerem telefonu +48536838991

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym lub prawa do edycji danych osobowych gwarantujemy, że jako administrator danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych i usuniemy dane lub je zmodyfikujemy. Dotyczyć to będzie tych danych co do których nie istnienieje przepis prawa, który nakazuje nam przetwarzanie danych osobowych (np. do celów podatkowych) lub co do których nie istnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obustronnej obrony roszczeń.

W przypadku wykonania prawa do wglądu do danych osobowych oraz ich przenosin przygotujemy Państwu pełne zestawienie zgromadzonych danych w formie pliku TXT (wgląd do zgromadzonych danych) oraz pliku .CSV (transfer danych) który umożliwia swobodny transfer między różnymi systemami teleinfomatycznymi.

Bezpieczeństwo i poufność
W przypadku zaobserwowania ataku, wycieku lub niezgodnego z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych masz możliwość zgłosić naruszenie przetwarzania danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszego Serwisu bądź do odpowiedniego organu do tego wyznaczonego:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
www.giodo.gov.pl

COOKIES

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego,
Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
konfiguracji Sklepu Internetowego;
prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: – http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
Internet Explorer,
Chrome,
Safari,
Firefox,
Opera,
Android,
Safari (iOS),
Windows Phone,
Blackberry.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

Aby skontaktować się z nami, mogą Państwo użyć również formularza zamieszczonego poniżej. Na wszystkie pytania, propozycje współpracy i oferty odpowiadamy w czasie krótszym niż 24 godziny

Wyślij wiadomość

REGULAMIN