Zaznacz stronę

Kary za brak OC

Bez obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie
- z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania 
gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.
Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od: rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2018 roku

gradacja
osobowe
ciężarowe, ciągniki samoch. autobusy
pozostałe pojazdy
100% 4200 zł 6300 zł 700 zł
50% 2100 zł 3150 zł 350 zł
20% 840 zł 1260 zł 140 zł

 

Wyślij wiadomość